Sistemul de control al accesului are drept scop prevenirea intrării ilegale, atât în spații corporative cât și private. Acest sistem permite să controlați turnichetele, lacăte electronice, porți și alte tipuri de echipamente de trecere. Când se încearcă deschiderea necorespunzătoare, sistemul va da alarma și va bloca accesul.

Echipamentul poate fi instalat cât înafara clădirii atât și în interiorul acesteia, sistema dată având posibilitate de reacționa la distanță, în momentul de primește signalul, astfel sistema ar satisface orice cerință de securitate oricărui obiect. Programul poate lucra în orice mod, cu carduri fără contact,coduri și alte tipuri de permise, dacă este necesar,grafice de afișare, ca exemplu pozele angajaților și înregistrarea fiecăruia în parte când vine la serviciu.

Sistema de control acces în clădire,este o decizie ideală, cât pentru oficii mici, atât și companii mari care au ca scop restricționarea accesului pe teritoriul companiei a unei persoane terțe. Sistemele permit să controleze fluxul de oameni și de a crea un raport pe baza datelor primite.