1C Contabilitate 8: este destinat pentru a automatiza evidenţa contabilă, inclusiv pregătirea raportării obligatorii (reglementate) în organizaţii, care realizează diverse tipuri de activitate: comerţul angro şi cu amănuntul, prestarea serviciilor, producerea, etc.

În structura  1С Contabilitate 8  este inclus planul de conturi a evidenţei contabile, ce corespunde cu Ministerul Finanţelor RM „Planul de conturi a evidenţei contabile” №74 din data de 25 decembrie 1997. Structura de conturi, organizarea evidenţei analitice, monetare, cantitative a conturilor corespund cerinţelor legislaţiei de evidenţa contabilă şi de reflectarea datelor în rapoarte. Dacă este necesar, utilizatorii pot crea propriile sub-conturi şi elemente de contabilitate analitică suplimentare.

Principala modalitate de reflectarea operaţiunilor de afaceri în contabilitate este introducerea documentelor configurării, ce corespund documentelor contabile primare. De asemenea, se permite introducerea directă a postărilor individuale.